Jaarcijfers 2016

08 juni 2017

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het jaarverslag van Amsterdam Trade Bank NV voor het jaar eindigend op 31 december 2016 goedgekeurd.

In 2016 heeft ATB belangrijke stappen gezet in de transformatie naar de nieuwe strategie. In haar strategische doelstelling om te transformeren in een leidende bank op het gebied van trade en commodity finance, heeft de bank een substantiële groei gerealiseerd van haar portefeuille op het gebied van handelsfinancieringen.Tevens is het risico profiel van de kredietportefeuille veranderd door naast deze groei ook een aanzienlijke afname van het risico in Rusland en CIS landen substantieel te realiseren door een succesvolle afbouw van onze oude leningenportefeuille. Om de groeistrategie efficient en effectief te kunnen ondersteunen zijn besluiten genomen met betrekking tot het ICT platform (waaronder de outsourcing van onze IT Infrastructuur) om de operationele processen verder te optimaliseren.
ATB heeft gedurende het jaar de balans verder geherkapitaliseerd en haar kapitaalspositie verbeterd. De bank heeft hierdoor steeds kunnen voldoen aan de wettelijke eisen voor toereikendheid van de kapitaalbasis.

 

De kerncijfers per 31 maart 2017 (1e kwartaal) onderstrepen de huidige solide financiële basis van de bank. Op de cijfers van 31 maart 2017 is geen accountantscontrole toegepast.
 
- Balanstotaal: € 1,1 miljard
- Netto winst: € 4,2 miljoen
- Totaal Kapitaal Ratio (“BIS-ratio”): 28,5%
- CET1 Kapitaal Ratio: 20,9%
- Beschikbaar kapitaal (T1 en T2): € 199,3 miljoen, waarvan € 149,3 miljoen eigen vermogen
 
Met deze ratio’s voldoen wij volledig aan de door onze toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde eisen en ligt er een gezonde financiële basis voor verdere groei onder de nieuwe strategie.
Onze kapitaalbasis wordt verder versterkt door een aanvullende Tier 1 kapitaalinjectie van € 30 miljoen in het tweede kwartaal van 2017 die door de aandeelhouders is goedgekeurd. Dit kapitaal zal worden aangewend voor de verdere groei van de portefeuille.

 

Annual Report 2016


Terug naar nieuwsoverzicht

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden