ATB publiceert jaarverslag 2015 en kerncijfers per 30 september 2016

08 december 2016

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het jaarverslag van Amsterdam Trade Bank NV voor het jaar eindigend op 31 december 2015 goedgekeurd.

Met het exceptionele verlies over 2015 en de kapitaalreservering voor mogelijk toekomstige verliezen rekent ATB definitief af met de leningenportefeuille in Rusland en Oekraïne. In 2016 is de balans geherkapitaliseerd en de transformatie ingezet van ATB in een bank voor transport gerelateerde handelsfinanciering. Door deze omstandigheden is de publicatie van het jaarverslag 2015 vertraagd tot november 2016. In verband met de late publicatiedatum, willen wij een aantal financiële kerngegevens van de bank per 30 september 2016 ter beschikking stellen. Deze gegevens onderstrepen de huidige solide financiële basis van de bank. Op de cijfers van 30 september 2016 is geen accountantscontrole toegepast.

- Balanstotaal: € 1,4 miljard
- Totaal Kapitaal Ratio (BIS-ratio): 22,8%
- CET1 Ratio: 17,1%
- Beschikbaar kapitaal (T1 en T2): € 210,5 miljoen, waarvan € 160,5 miljoen eigen vermogen.


Met deze ratio’s voldoen wij volledig aan de door onze toezichthouder De Nederlandsche Bank gestelde eisen en ligt er een gezonde financiële basis voor groei onder de nieuwe strategie. Onze kapitaalbasis wordt verder versterkt door een achtergestelde lening van € 15 miljoen en een kapitaalinjectie van € 20 miljoen waar de ECB op 2 december 2016 goedkeuring voor heeft verleend. Dit kapitaal zal worden aangewend om de groei volgens het nieuwe ondernemingsplan te financieren.


Terug naar nieuwsoverzicht

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden