Gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden (ABV)

23 december 2016

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) – met basisregels voor de relatie tussen klant en bank – zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast.

De gewijzigde ABV zijn geschreven in eenvoudiger en begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking.

In de Algemene Bankvoorwaarden staan uw rechten en plichten én die van ons. Alle banken in Nederland hanteren dezelfde voorwaarden.

Per 1 maart 2017

De gewijzigde voorwaarden gaan in per 1 maart 2017. Tot die tijd gelden de Algemene Bankvoorwaarden uit 2009. In het navolgende overzicht zijn de AGB van 2017 en 2009 ter inzage.

De tekst van de ABV is op 29 augustus 2016 door de Nederlandse Vereniging van Banken neergelegd onder nummer 60/2016 bij de griffie van de rechtbank in Amsterdam.

- Algemene Bankvoorwaarden, versie 2017

- Algemene Bankvoorwaarden, versie 2009

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.nvb.nl.


Terug naar nieuwsoverzicht

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden