Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking vanaf 25 mei 2018

16 mei 2018

Zoals u wellicht heeft gehoord, treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking vanaf 25 mei 2018.

Deze nieuwe EU-privacy regelgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen informeren wij u over uw privacy rechten en het verwerken van uw persoonsgegevens als klant bij Amsterdam Trade Bank (ATB).

Deze informatie treft u aan op onze website onder privacyverklaring.

U hoeft als klant verder geen actie te ondernemen. Voor vragen met betrekking tot uw privacy en de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen, kunt u terecht bij onze functionaris voor de gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpo@atbank.nl.

Met vriendelijke groet,

Amsterdam Trade Bank N.V.


Terug naar nieuwsoverzicht

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden